People

Founders

Nguyễn Thị Minh Phương: Người đại diện công ty KOSEI International CO.,LTD chuyên cung cấp đồ dùng Amenities cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng... Web: kosei.com.vn