This is a community-generated profile. If you would like to claim it, please log in or sign up.
Avatar for DOng Phu Tien

People

Team

Nguyễn Văn Cốc

Avatar for Nguyễn Văn Cốc
Managing Director at DOng Phu Tien
Công ty TNHH MTV Đông Phú Tiên chuyên đóng Pallet gỗ, thùng gỗ, gia cố và đóng gói hàng hóa máy móc, thiết bị điện tử ... để đảm bảo tính an toàn của hàng hóa