Avatar for Công ty CP Đi chung

Transportation Technology

PHP Developer

$1k – $2k • 10.0% – 20.0%
Apply now
🎨 Các bạn sẽ làm gì:
Ứng dụng các công nghệ mới: AI, Machine Learning, Blockchain, Big Data, Deep learning, Voice Assistant…
Xây dựng và phát triển sản phẩm trên nên tảng web/app.
Lập trình các tính năng mới của sản phẩm ghép xe.

🎬 Các bạn là ai:
Kinh nghiệm về lập trình PHP, Javascript và MySQL (tối thiểu 01 năm)
Framework: Laravel, Yii, Cake, Symfony, Zend...
Có tìm hiểu về: React js (React native)

🎁 Các bạn sẽ được gì từ Dichungtaxi.com:
Được đào tạo và coaching bởi CTO
Lộ trình phát triển thành Team Leader và Project Manager
Tham gia khóa học định kì, lớp học tiếng anh free
Lương: up to 20 triệu đồng (theo năng lực và kinh nghiệm, xứng với level)
Hỗ trợ: 500.000 đồng (Ăn trưa) + 50% Hóa đơn (Gym, yoga, swimming…) + du lịch
Team-building hàng quý, du lịch cùng công ty 2 lần/năm
Thưởng: Thưởng sáng kiến, thưởng năng suất, thưởng xuất sắc